God fortsättning!
 
Nu är det ny termin på Hanehög och vi kommer börja arbeta med teman detta år.
Vårt första tema är "Värdegrund, regler och normer" och vi kommer arbeta med detta under 3 veckor. Dessa veckor kommer vi även att träna på klockan, både analog och digital. Barnen kommer få hem scheman och all information gällande läxor, utflykter och lov/studierdagar kommer läggas ut på denna blogg varpå det är föräldrars ansvar att hålla er uppdaterade. 
 
Läxor:
 
Läs- och skrivuppgift --> Varje måndag kommer barnen få ett nytt kapitel som pedagog först läser med eleverna och de får möjlighet att stryka under svåra ord och få förklaring på dessa. Detta ska eleven ta med sig hem och läsa hemma tillsammans med förälder, en gång varje dag. I läxan ingår det även att  svara på några frågor och detta ska lämnas in på fredagar. 
 
Veckans ord --> Vi kommer arbeta med nya ord varje vecka som rör det aktutella temat vi arbetar med. Dessa kommer vi öva på i olika sammanhang under skoltid men vi ser gärna att eleverna får chans att diskutera dessa hemma då vi kommer ha test på fredagar genom ett spel som heter kahoot. Vi kommer lägga ut veckans ord här på bloggen så kan med era barn hemma med. 
 
 
Avslutningsvis vill vi meddela att Marcus har slutat och ny lärare är tillsatt att börja i Februari.
 
Vi önskar er alla välkomna tillbaka till Hanehög och vårterminen 2018 har nu kört igång!
 
/Angelica, Therese, Philippa, Morgan, Ida, Joel & Ahmed